Mir en Nat over de advocatuur

Letselschade

Wat is letselschade eigenlijk?

Ik schrijf hier een artikel over letselschade en wat dat precies betekent. Klik niet te gauw verder maar lees dit artikel even grondig door want u kan het misschien ooit eens nodig hebben in uw leven. Eerst ga ik even verder in op de vraag wat is letselschade nu eigenlijk? Letselschade is schade die zowel lichamelijk als psychisch (geestelijk) kan voorkomen nadat u betrokken was in een ongeval of bij een crimineel feit zoals een gewelddaad. Wanneer u het slachtoffer werd en letselschade over heeft gehouden zal het vanzelf spreken dat u hulp wilt. Bij opzet wilt u uiteraard dat de dader hiervoor gestraft wordt en anders hoe dan ook hoopt u financiële ondersteuning te kunnen krijgen om dokterskosten, herstellingskosten, en andere kosten te kunnen betalen.

De letselschadeadvocaat

Als u geen wijs raakt uit de mogelijkheden die de maatschappij u biedt indien u slachtoffer werd kan u steeds te rade gaan bij een schadeletseladvocaat. Dit is een raadsheer die zich gespecialiseerd heeft in alles wat met die lichamelijke en psychische schade te maken heeft (alle verbonden kosten, verwijzingen naar juiste instanties, hulp bij invullen nodige formulieren, al dan niet voeren rechtszaak).

Vergoedingen

Het ging er zonet even kort over. Bij criminele activiteiten waarvan u het slachtoffer werd en schadeletsel heeft opgelopen zal u ongetwijfeld op één of andere manier financieel gecompenseerd willen worden. Via een rechtszaak kunt u de dader door middel van een rechtsproces laten dwingen per vonnis door een rechter om te delen in de kosten die het gevolg zijn van de letselschade die u lijdt. In Nederland zal een rechter vaak rekening houden met de situaties van beide partijen en op basis van wat mogelijk is voor beide partijen rechtspreken. Dit in vergelijking met de Verenigde Staten waar de fameuze hoge schadeclaims ook tot de mogelijkheid behoren. Zo kan je in Amerika voor het toebrengen van enig schadeletsel al veroordeeld worden tot schadevergoedingen van een miljoen dollar. Dat komt neer op een kleine negenhonderdduizend euro. Die tegenstelling is belangrijk want in Nederland en onze omringende landen werken onze rechtssystemen heel anders dan in de Verenigde Staten. Hier zal een rechtbank steeds rekening houden met de beide partijen en met de effectief gemaakte en nog te maken kosten die allemaal rechtstreeks verbonden zijn aan het schadeletsel wat u heeft opgelopen. 

Rechtszaak

Om een rechtszaak te winnen in ons land is een verklaring ook niet voldoende. Als de andere partij andere verklaringen aflegt wordt het een woord-tegen-woord spel en sta je nergens. Het is aangewezen wanneer u het slachtoffer wordt onmiddellijk vaststellingen te laten doen door een huisarts of spoeddienst in het ziekenhuis en klacht neer te leggen bij de politie. Via die klacht is er ook al een reden om eventueel verder te gaan zoeken naar andere slachtoffers, getuigen en zo kunnen de bevoegde diensten een onderzoek en dossier opbouwen waarmee een veroordeling vlotter kan gebeuren.

Voor meer informatie spreek met Van Pijkeren & Van Aken Advocaten.